Plánované prerušenie dodávky tepla v roku 2022 - aktualizované

Celosystémová odstávka zdroja TEKO bude prebiehať dňa 14.06.2022 a bude sa týkať všetkých odovzdávacích staníc tepla napojených na horúcovodnú tepelnú sieť.

Odstávky začínajú uvedeným dátumom od 00:01 hod. a budú prebiehať maximálne do 24:00 hod.

TEKO sa bude snažiť minimalizovať dobu prerušenia dodávky tepla, a preto tepelné siete budú uvádzané do prevádzky hneď po ukončení bežných opráv.