Parkoviská

V rokoch 2014 a 2015 MČ Košice - Západ pokračovala v snahe zlepšiť nepriaznivú situáciu nedostatku parkovacích miest budovaním nových a rozširovaním existujúcich parkovacích plôch. Výsledkom našej snahy bolo zvýšenie počtu parkovacích státí o 87 miest v lokalitách ul. Šafáriková, Sokolovská, Mikovíniho, Rožňavská a Lesnícka pri celkových investičných nákladoch cca 95.500,-€.
V roku 2016 plánujeme v lokalitách ulíc Považská, Kežmarská a Slobody rozšíriť parkovacie možnosti o ďalších 101 miest s plánovanými investičnými nákladmi vo výške cca 130.000,-€. Povrchy parkovísk sú navrhované z ekorastru. Na základe nesúhlasu občanov z Považskej 1 a Považskej 9 sa vedenie mestskej časti rozhodlo nerealizovať rozšírenie parkovacích plôch v tejto lokalite.