Parkoviská

Mestská časť Košice - Západ vybudovala v uplynulom období 50 nových parkovacích miest v lokalitách ul. Slobody a Kežmarská pri celkových investičných nákladoch takmer 70 000,-€. Na základe nesúhlasu občanov z Považskej 1 a Považskej 9 sa vedenie mestskej časti rozhodlo nerealizovať rozšírenie parkovacích plôch v tejto lokalite, kde bolo plánovaných ďalších 50 nových parkovacích miest.