Oznámenie k delegovaniu zástupcov do okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Mestská časť Košice - Západ v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018, oznamuje politickým stranám a koalíciám, ktorých kandidátne listiny boli zaregistrované, že konečný termín na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií je 11.10.2018 do 24.00 hod.

Oznámenie je možné v súlade s § 170 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. doručiť jedným z nasledovných spôsobov:

  1. poštou na adresu Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice,
  2. e-mailom na  adresu: komunalne.volby@kosicezapad.sk,
  3. osobne do podateľne na vyššie uvedenej adrese v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Dňa 11.10.2018 je možné oznámenie doručiť osobne aj po úradných hodinách po predchádzajúcej dohode na č.t. 0911651465.