Oznam pre obyvateľov

Vážení obyvatelia,
od 01.07.2022 budú úradné hodiny predĺžené. Pracoviská matrík, evidencie obyvateľov a overovania listín a podpisov na listinách budú otvorené každú stredu do 17:00 hod. Úplné úradné hodiny budú zverejnené na našej webovej stránke v sekcii kontakt.

Nastavenia cookies