Oznam pre obyvateľov

Z dôvodu platných protiepidemiologických opatrení funguje Miestny úrad mestskej časti Košice-Západ od 25.11.2021 do odvolania v obmedzenom režime.

Pri neodkladných záležitostiach sa prosím vopred objednajte na uvedených telefónnych číslach: 

podateľňa +421557883280
rodná matrika +421557883226
úmrtná matrika +421557883227
sobášna matrika +421557883281
overovanie podpisov +421557883282
evidencia obyvateľov +421557883224
evidencia psov, rybárske lístky +421905393201
sociálne služby, obedy +421557883272
jednorazové dávky v hmotnej núdzi, aktivačná činnosť +421557883271
stavebná činnosť +421903651425
Nastavenia cookies