Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru zo dňa 21.06.2021.