Odradia čipy vyberačov kontajnerov?

Mestská časť Košice-Západ spúšťa pod pondelka 20. júna 2022 pilotný projekt uzamykania kontajnerovísk elektronicky s pomocou čipov. Na dvoch uzamykateľných stojiskách kontajnerov na tuhý komunálny odpad a separovaný odpad, konkrétne na Matuškovej a Lesníckej ulici, už je namontovaný nový systém a v pondelok sa vyberú klasické zámky. Potom sa už budú dať odomknúť len čipmi – buď tými, ktoré už ľudia používajú na otváranie vchodových dverí do domu, alebo, ak tento systém nemajú, čipy už dostali od mestskej časti.

Výhodou čipového uzamykania je najmä skutočnosť, že pri ňom je možné napríklad zablokovať stratený alebo neoprávnene používaný čip, ale aj pôvodcu odpadu, ktorý patrí na zberný dvor a nie na kontajnerovisko. Cieľom projektu je hlavne zabránenie tomu, aby vyberači odpadu nechávali po svojich „nájazdoch“ neporiadok.

Ak sa pilotný projekt osvedčí, rozšíri mestská časť čipový systém uzamykania aj na ďalšie kontajneroviská na svojom území.

Nastavenia cookies