Odovzdávali sme ocenenia osobnostiam a kolektívom

Na slávnostnom rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ v Átrium klube si v utorok popoludní prebrali cenu osobnosti a kolektívy, ktoré za ich zásluhy pre mestskú časť ocenilo zastupiteľstvo a starosta.

Keďže pre protipandemické opatrenia sa dôstojná slávnosť vlani nemohla odohrať, svoje ceny si zároveň prevzali aj minuloroční laureáti. Odovzdali im ich v slávnostnej atmosfére starosta Marcel Vrchota. Všetkým laureátom gratulujeme a ďakujeme.

A koho sme ocenili?

Ocenenia za rok 2022

Cena mestskej časti Košice-Západ:
Miriam Stanko - za významné výsledky vo verejno-prospešnej činnosti v súvislosti s organizáciou zabezpečovania stravovania seniorov počas pandémie ochorenia COVID-19;
Mojmír Božík - za významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo výchovnej a športovej činnosti a pri príležitosti životného jubilea;
RNDr. Ľuboš Hvozdovič - za mimoriadne zásluhy vo výchovnej a pedagogickej činnosti;
Kolektív Základnej školy sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej ul. 18 v Košiciach - za mimoriadne zásluhy vo verejno-prospešnej a výchovnej činnosti a pri príležitosti 30. výročia založenia školy.

Cena starostu mestskej časti Košice-Západ:

Ing. Ladislav Virág (in memoriam) - za významné výsledky a mimoriadne zásluhy v technickej a výchovnej činnosti v oblasti modelárstva;
Mária Turčanová - za významné výsledky vo verejnoprospešnej činnosti v súvislosti s dlhoročným vedením Klubu kresťanských seniorov pri MČ Košice-Západ;
RNDr. Rudolf Bauer - za mimoriadne zásluhy vo verejnoprospešnej činnosti v súvislosti s dlhoročným pôsobením v samospráve;
Kolektív Fakulty verejnej správy UPJŠ - za mimoriadne zásluhy vo verejnoprospešnej a pedagogickej činnosti.

Ocenené osobnosti za rok 2021

Cena mestskej časti Košice-Západ:
Ing. Ivan Štrba - za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy v umeleckej a výchovnej činnosti;
Ján Veselý (in memoriam) –  za významné výsledky a mimoriadne zásluhy v športovej činnosti;
Michal Spišiak - za významné výsledky a mimoriadne zásluhy v umeleckej činnosti;
Kolektív ZŠ Trebišovská 10 - za zásluhy vo verejnoprospešnej a výchovnej činnosti a pri príležitosti 50. výročia založenia školy.

Cena starostu mestskej časti Košice-Západ:
Mgr. Jana Kordiaková - za mimoriadne výsledky a zásluhy v športovej a verejnoprospešnej činnosti a pri príležitosti životného jubilea 50 rokov;
Mgr. Ján Matis - za mimoriadne zásluhy vo výchovnej a verejnoprospešnej činnosti a pri príležitosti životného jubilea 60 rokov;
Mgr. Peter Kalmár - za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v umeleckej, pedagogickej a výchovnej činnosti;
Evanjelická materská škola, Muškátová 7 - za dosiahnuté výsledky v pedagogickej a výchovnej činnosti a pri príležitosti 15. výročia založenia školy.

Nastavenia cookies