Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2021 - opatrenia

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach pripomína povinnosti fyzických osôb v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi.