Ocenenia Mestskej časti Košice - Západ 2015

Šesť výnimočných jednotlivcov a dva kolektívy si na slávnostnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva v Átrium klube 26. mája prevzalo ocenenia mestskej časti a starostu mestskej časti za svoje doterajšie mimoriadne zásluhy vo vedeckej, pedagogickej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, ktorými sa pričinili o hospodársky, ekonomický a kultúrny rozvoj Mestskej časti Košice – Západ. Cenou Mestskej časti boli odmenení hokejový tréner František Reich; pplk. Ing. Čeněk Čermák za prínos pre rozvoj turistiky a angažovanosť v Českej národnostnej menšine; JUDr. Hilda Mýtniková za dlhoročné pôsobenie v správe mesta Košice a kolektív ZŠ Považská 12 pri príležitosti 50. výročia vzniku školy. Cenu starostu získali dokumentárny fotograf Ing. Alexander Jiroušek; Prof. MUDr. Branislav Bohuš, CSc. za prácu v oblasti telovýchovného lekárstva; choreografka PhDr. Katarína Makšiová za prácu s detským folklórnym súborom Jahôdka a Dychový orchester mladých ZUŠ Bernolákova 26 pri príležitosti 45. výročia založenia.