Ocenenia Mestskej časti Košice - Západ 2013

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ udelilo  Cenu Mestskej časti Košice - Západ 
 
Jozefovi Jarkovskému za celoživotnú prácu v slovenskom rozhlase v redakcii športu,
 
Rudolfovi  Neuwirtovi za  celoživotné aktívne pôsobenie v hudobnej oblasti
                                                                                                                                                               
Júliusovi  Oroszovi  dlhoročnému darcovi krvi a  držiteľovi Diamantovej Jánskeho plakety                                                                                                                                             
 
Športovému gymnáziu na Triede SNP 104 v Košiciach za  tridsaťročnú činnosť  zameranú na vzdelávanie a výchovu talentovaných športovcov
 
 
Starosta Mestskej časti Košice - Západ udelil  Cenu starostu Mestskej časti Košice - Západ 
 
Eve Babecovej – Pánthyovej, stredoškolskej profesorke, za celoživotnú pedagogickú činnosť a pôsobenie na košických gymnáziách a pedagogickej škole od roku 1950   
 
Mgr. Helene Miškufovej za  organizáciu kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských programov pre českú menšinu na Slovensku
 
Ing. Ladislavovi Szakálovi  za polstoročnú činnosť spoluzakladateľa a vedúceho ľudovo-umeleckého súboru Nové pokolenie pri príležitosti 75. narodenín
 
Jazdeckému oddielu Slávia UVLF   za dlhoročnú cieľavedomú prácu s mládežou, organizáciu podujatí a dosiahnuté výsledky   
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ udelilo  Čestné uznanie 
 
Ing. Štefanovi Korpovi a  PhDr. Pavlovi Mutafovovi za  organizáciu Majstrovstiev sveta vo vzpieraní juniorov do 17 rokov a zviditeľnenie Mestskej časti Košice - Západ