Ocenenia Mestskej časti Košice - Západ 2012

CENA  Mestskej časti  Košice - Západ udelená

Ing. Vladimírovi Cillimu  za   výchovu mladých adeptov Združenia technických a športových činností v základnej organizácii Model klub VSŽ Košice
 
Ing. Jánovi Krajčímu majstrovi ľudovej umeleckej výroby za celoživotnú tvorbu  a reprezentáciu mestskej časti
 
Františkovi Velesovi  za aktívne podieľanie sa na ochrane majetku  mestskej časti a jej občanov pri činnosti operátora kamerového systému Mestskej polície Košice - Stanica Západ
 
folkórnemu súboru Čarnica  za tvorivé výkony v umeleckej činnosti,  podiel na kultúrnom rozvoji mestskej časti a pozitívny výchovný vplyv na deti a mládež
 
 
CENU  Starostu mestskej časti  Košice - Západ udelená
 
Róbertovi  Berenhaut, fotograf a dokumentarista, za mimoriadny prínos k vzniku a zachovaniu obrazovej dokumentácie k päťdesiatročnej histórii košického sídliska Nové Mesto - Terasa                                                                                                              
 
RNDr. Jozef Kupka, DrSc., doktor prírodných vied a ekológ, za jeho celoživotný prínos k rozvoju mestskej časti                                                                                                          
 
Stanislav Seman, člen víťazného  reprezentačného  družstva  futbalistov na Olympijských hrách 1980 v Moskve, za dlhoročnú výchovu mladých brankárskych adeptov a pozitívny motivačný príklad k športovaniu mládeže
 
Rozmarín, spevácky súbor seniorov, za príkladnú reprezentáciu mestskej časti a úspešné vystúpenia na speváckych súťažiach