Občianske združenie ArtEst – polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže Divadlo Hopi Hope

Átrium klubu spolupracuje s OZ ArtEst – polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže. OZ poskytuje svojim frekventantom komplexné umelecké vzdelávanie. Vytvára podmienky pre umeleckú prípravu mentálne postihnutej mládeže a aktívne ich pripravuje v oblasti hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy, literárnej, dramatickej a pohybovej aktivity. Mestská časť Košice-Západ podporuje túto „inak obdarenú“ mládež s Downovým syndrómom vo viacerých smeroch:
1. priestormi – jednak svojou členskou základňou v budove Átrium klubu, Zuzkin park a tiež pravidelným využívaním divadelnej sály na nácvik a prezentáciu inscenácií Divadla Hopi Hope a workshopov
pre základné a stredné školy,
2. možnosťou pravidelne účinkovať na voľnočasových projektoch MČ Košice-Západ, akými sú napr. Dni Terasy, Ulica (ne)má šancu, Valentínske rodinné popoludnie (výroba levanduľových srdiečok);
v nedávnom uplynulom období to boli spoločné tvorivé dielne súvisiace s výrobou keramiky a hlinených  výrobkov; vianočný program na Vianočných trhoch, poskytnutie techniky, kostýmov či kulís pri natáčaní
krátkych filmových inscenácií, letná burza suvenírov, ktoré vyrába táto hendikepovaná mládež (na nádvorí Átrium klubu), praktické hodiny (prax) pre študentov Strednej odbornej školy, Bukovecká 17,
Košice (partner MČ) pri práci s hendikepovanými, prezentácia ich činnosti na sociálnej sieti a pod.