Novým poslancom na Terase MVDr. Zdenko Lipták

Poslanci miestneho zastupiteľstva najväčšej košickej mestskej časti sa dnes zišli v mimoriadnom termíne z dôvodu nástupu náhradníka na uvoľnený poslanecký mandát vo volebnom obvode č. 3. Novým poslancom  sa stal nezávislý kandidát MVDr. Zdenko Lipták (48r.), ktorý ako prvý náhradník v komunálnych voľbách pred troma rokmi získal 302 hlasov.

Z dôvodu zmeny trvalého bydliska mimo mestskú časť Košice - Západ sa svojho mandátu vzdala Ing. Martina Dutková, PhD. Po zložení predpísaného sľubu zastupiteľstvo novozvoleného poslanca zvolilo do komisie komunálneho rozvoja.

Poslanci  pokračovali v prerušenom bode z februárového zasadnutia a schválil uzavretie nájomnej zmluvy  na už existujúcu komunikáciu o výmere 214 metrov štvorcových k stavbe „Obytný súbor Grot IV“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Uvedený nájom má umožniť investorovi, spoločnosti P.A.F. Invest, pokračovať v procese dokončenia výstavby a realizovať konečný cieľ - kolaudáciu existujúcich bytových rodinných domov.

Nastavenia cookies