Nedeľná záverečná výstava Košického medzinárodného plenéru výtvarníkov v OC Galéria

Nedeľné popoludnie prinieslo do OC Galéria trocha kultúry v podobe výtvarného umenia. Diela členov výtvarného spolku K-Art, ktoré počas plenéru vznikli, vystavili na tejto záverečnej výstave v priestoroch nákupného centra, aby sa nimi mohli pokochať nielen návštevníci výstavy, ale aj náhodní okoloidúci. Tvorba výtvarníkov bola tentokrát venovaná 60. výročiu vzniku sídliska Terasa. Starosta MČ Košice-Západ Mgr. Marcel Vrchota spolu s kurátorkou výstavy Ing. Arch. Evou Lorenzovou a zástupcom starostu, pánom JUDr. Ing. Petrom Hubom PHd. otvorili toto podujatie a privítali všetkých zúčastnených. Vystavené obrazy za hudobného sprievodu dychového kvinteta riaditeľa ZUŠ Jantárová pána Sanselyho návštevníkov evidentne zaujali, čo prispelo k skvelej atmosfére vydareného podujtatia. Ďakujeme všetkým za účasť.

Nastavenia cookies