Navrhnite kandidátov na ocenenie

Poznáte vo svojom okolí niekoho, kto si zaslúži verejné ocenenie za svoju prácu a významnou mierou sa pričinil o skvalitnenie života v mestskej časti Košice-Západ, či v meste? Navrhnite ho ako kandidáta na cenu mestskej časti, či starostu mestskej časti.
Môže ísť napríklad o lekára, vedca, športovca, umelca, učiteľa, ale aj umelecký súbor, športový kolektív, občianske združenie, alebo školu.

Ocenenie sa každoročne udeľuje tým, ktorí sa významne pričinili o zviditeľnenie mestskej časti, mesta, či celého Slovenska, za vynikajúce tvorivé výkony, pozoruhodné výsledky v pedagogickej, vedeckej, technickej, publicistickej, umeleckej, športovej, alebo verejnoprospešnej činnosti.

Vďačným bonusom pri udelení ocenenia mestskej časti a starostu môže byť významné jubileum či už jednotlivca, alebo aj kolektívov či organizácií. Ocenených kandidátov čaká okrem spoločenského uznania aj finančná cena - v prípade jednotlivcov 100€, v prípade kolektívov 300€. O tom, ktorý z návrhov bude úspešny, rozhodnú na marcovom rokovaní poslanci miestneho zastupiteľstva.

Svoje návrhy nám môžete do konca januára posielať elektronicky na mailovú adresu miestnyurad@kosicezapad.sk, alebo poštou na adresu: Mestská časť Košice-Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice-Západ.

Nastavenia cookies