Na Terase chcú opäť stavať nový bytový dom

Starý rodinný dom na križovatke ulíc Bernolákova a Narcisová v mestskej časti Košice-Západ chce jeho majiteľ v dohľadnom čase prebudovať na nový bytový dom. Snažil sa o to už aj v nedávnej minulosti. Projekt však počítal s takým množstvom bytov, pre ktoré nebol na pozemku dostatok parkovacích miest a prenajať svoje pozemky na parkoviská mesto Košice odmietlo.

Podľa súčasného projektu, ktorý je vo fáze získavania potrebných úradných povolení, má mať nový dom sedem nadzemných podlaží a majitelia bytov majú mať k dispozícii 25 parkovacích miest na jednom nadzemnom a jednom podzemnom podlaží.

Spoločnosť, ktorá je právoplatným vlastníkom pozemku s doteraz stojacim starým rodinným domom, má nespochybniteľné právo so svojím majetkom nakladať podľa vlastných plánov. Jediné, čo ho limituje, je územný plán. Súčasný územný plán stavať byty na spomínanom území dovoľuje. Má však už vyše 50 rokov a aj z mestskej časti Košice-Západ sa ozývajú hlasy volajúce po jeho zmene.

Mestská časť však k zamýšľanej stavbe môže v územnom a stavebnom konaní vyjadriť svoje stanovisko. V tomto prípade má voči plánovanej stavbe výhrady, ktorých výsledkom je nesúhlasné stanovisko k plánovanej výstavbe.

V už aj tak pomerne husto zastavanom území v bezprostrednej blízkosti zamýšľanej stavby je totiž podľa nášho názoru najmä dopravná situácia vážnym problémom. Ďalšie navyšovanie počtu vozidiel, ktoré by tu dennodenne premávali, by nepochybne viedlo k ďalšiemu zhoršeniu doterajšej situácie.

Nastavenia cookies