Krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko v Košiciach

Dňa 29.4.2022 sa v kultúrno-spoločenskom centre Mestskej časti Košice-Západ Átrium klub uskutočnil 27. ročník krajského kola súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Hlavným organizátorom krajského kola Šalianskeho Maťka bol Dom Matice slovenskej v Košiciach na základe poverenia Regionálnym úradom školskej správy v Košiciach. Spoluorganizátorom bola Mestská časť Košice-Západ.

V úvode sa všetci súťažiaci s doprovodom zhromaždili vo veľkej sále Átrium klubu, kde súťaž otvorila predsedníčka poroty PhDr. Miroslava Lauffová. Zúčastnených oboznámila s organizačnými pokynmi súťaže. Nasledoval príhovor riaditeľky Domu Matice slovenskej v Košiciah Mgr. Martiny Matečkovej, ktorá predstavila aj členov poroty v jednotlivých kategóriách.

Po úvodných slovách sa súťažiaci z druhej a tretej kategórie pobrali do jednotlivých miestností, prvá kategória ostala vo veľkej sále. Ešte pred samotnými prednesmi povesti, si člen poroty Mgr. Tomáš Hodermarský pripravil pre najmenších súťažiacich krátku rozcvičku. Keďže veľmi dôležitou súčasťou recitácie sú práca s dychom a správne dýchanie, tak sme si všetci vyskúšali jednoduché cvičenie-hlboké dýchanie do bránice. Potom sme si ukázali správny postoj recitátora a rozvičku zakončili rozličné jazykolamy. Ak ešte niekto pociťoval drobné záchvevy trémy, po tejto rozcvičke sa určite stratili.

Súťaže sa zúčastnilo 31 žiakov z 27 škôl, pôsobiacich v 11 okresoch Košického samosprávneho kraja. Súťažilo sa v troch kategóriach:

I. kategória: žiaci 2.-3. ročníka ZŠ

II. kategória: žiaci 4.-5. ročníka ZŠ

III. kategória: žiaci 6.-7. ročníka ZŠ

Pred samotným odovzdávaním diplomov si členovia poroty v jednotlivých kategóriách pripravili rozbory prednesov, v ktorých poskytli cenné rady súťažiacim, aby mohli v budúcnosti na sebe pracovať a vylepšovať svoj umelecký prejav. Všetkým členom poroty patrí veľká vďaka za zodpovedný prístup k súťazi. Vybrať tých najlepších je niekedy veľmi ťažké.

Predsedníčka poroty PhDr. Miroslava Lauffová súťaž hodnotí:

“Krajské kolo prinieslo nielen rozmanitosť a originalitu pri výbere povestí, ale i výbornú úroveň samotných prednesov. Väčšina recitátorov - napokon bola to prehliadka víťazov okresných kôl - bola na výbornej interpretačnej úrovni, texty boli vhodne dramaturgicky upravené, samotný výber v prevažnej miere korešpondoval s naturelom recitátorov. Môžeme skonštatovať, že ostatné roky v online režime síce znamenali absenciu živého kontaktu s recitátorom i publikom, no tento fakt nemal žiadny negatívny vplyv na úroveň súťaže.”

Slávnostného vyhodnotenia, na ktoré všetci netrpezlivo čakali, sa zúčastnil starosta Mestskej časti Košice-Západ Mgr. Marcel Vrchota a spolu s riaditeľkou Domu Matice slovenskej v Košiciach Mgr. Martinou Matečkovou odovzdali deťúrencom diplomy a krásne knihy o slovenských povestiach. Pánovi starostovi veľmi pekne ďakujeme, že si vo svojom bohatom programe našiel čas a prišiel osobne podporiť toto podujatie.

Víťaz z každej kategórie bude Košický kraj reprezentovať na celoslovenskom kole súťaže, ktoré sa uskutoční v Šali. Výhercom prajeme veľa úspechov a vyjadrujeme nádej, že výborné prednesy zaujmú divákov aj odbornú porotu v Šali.

Výsledková listina:

1. kategória:

1. miesto - Vivienne Valcerová - ZŠ M.R. Štefánika, Trebišov

2. miesto - Tereza Sakáčová - ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves

3. miesto – Soňa Baranová - ZŠ Družicová 4, Košice

2. kategória:

1. miesto - Róbert Köglovitsch - ZŠ Kežmarská 28, Košice

2. miesto - Emília Oravcová - ZŠsMŠ Levočská 53, Harichovce

3. miesto - Emma Szegedyová - ZŠ J. Urbana, Jenisejská 22, Košice

3. kategória:

1. miesto - Tereza Tverďáková - ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice

2. miesto – Ema Macková - ZŠ Belehradská 21, Košice

3. miesto – Sarah Majerová - ZŠ Krymská 5, Michalovce

Súťaž v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského sa teší veľkej obľube a utvrdzuje nás o tom, že má punc dôležitosti. Aj to, že sa koná už po 27.-krát, hovorí za všetko. Povesť nás sprevádza prakticky od malička a mnohí dospelí čitatelia sa tiež radi vracajú k tejto literatúre. U detí pomáha budovať vzťah k slovenskej ľudovej slovesnosti, upevňuje ich záujem o slovenskú literatúru a národnú kultúru, odhaľuje, ale aj rozvíja umelecké nadanie a zároveň dáva priestor k zmysluplnému tráveniu voľného času.

 

Mgr. Martina Matečková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Košiciach

Nastavenia cookies