Kontrolný deň na kolobežkách

Obyvatelia Mestskej časti Košice-Západ si svojho starostu Marcela Vrchotu mohli dnes užiť, ako sa preháňa po Terase na elektrokolobežke. Spolu s vedúcim Oddelenia rozvoja miestneho úradu Jozefom Romanom sa s pomocou tohto ekologického dopravného prostriedku presúvali po sídlisku, aby stihlo prejsť čo najviac počas kontrolného dňa.

Odtrhnutá plachta
Prvou zastávkou bola Idanská ulica, kde obyvatelia nahlásili odtrhnutú plachtu na jednom z billboardov.
„Skontrolovali sme to a budeme to riešiť ako s majiteľom billboardu, tak aj majiteľom neďalekej kovovej konštrukcie, kde odtrhnutá plachta skončila,“ sľúbil starosta.

Po obhliadke stavu nedávno rekonštruovaného schodiska a „priechodzieho“ kontajneroviska na Idanskej sa kontrolujúci funkcionári presunuli s kolobežkami do Zuzkinho parku, na stav ktorého upozorňovali Terasania.

KOSIT sa poponáhľal
„Zistili sme, že chodníky sú naozaj zasypané kamienkami po zimnej údržbe. Ich čistenie je v kompetencii firmy KOSIT, s ktorou budeme komunikovať pri určení prioritných lokalít. Vieme však, že v nej je pre vysokú práceneschopnosť zložitá situácia, možno to bude chvíľu trvať. Na druhej strane sa však zimná údržba končí  31. marca a štandardne by sa drobný štrk mal odpratávať až po tomto dátume,“ hovorí starosta.
Vyslovil spokojnosť s prístupom KOSIT-u k odpratávaniu kamienkov na Triede SNP, kde už zmizli z cesty aj z chodníkov.

Potom pokračoval kontrolný deň návštevou klubu Átrium, kde sa práve prestavuje pódium v spoločenskej sále. Aspoň na väčšiu údržbu využíva mestská časť obdobie, keď sa žiadne kultúrne a spoločenské podujatia nemôžu organizovať.