Kľúče pre nové kontajneroviská

V priebehu druhej polovice decembra pribudli na Terase dve nové uzamykateľné kontajneroviská. Jedno už využívajú obyvatelia bytov na Triede SNP 34, 36, 38 a na Hronskej 13, 15 a 17. Druhé je určené pre obyvateľov bytov na Humenskej 37, 39, 41 a Michalovskej 11, 13, 15 a 17.

Kľúče od zámkov k nim boli distribuované ešte v decembri prostredníctvom poštových schránok k jednotlivým bytom. Keďže bol zaznamenaný záujem o ďalšie kľúče, obyvatelia spomínaných blokov si ich môžu vyzdvihnúť počas úradných hodín na Miestnom úrade mestskej časti Košice-Západ na Triede SNP 39 na oddelení rozvoja, č. d. 218.