Jubilejný 30. ročník súťaže Slávik Slovenska 2022

„Spievajže si, spievaj, spevavé stvorenie,
veď je spev najmilšie tvoje potešenie.
Slovensky si spievaj, tak ťa dobrá mati:
ešte hen v kolíske učila spievati.“

Ľudia v minulosti sa často schádzali po večeroch pri priadkach, páračkách, rozprávali si príbehy, rozprávky, dávali si hádanky, vyslovovali životné múdrosti v podobe prísloví a porekadiel alebo si od radosti či od žiaľu zaspievali. Ľudová pieseň bola od dávna významným prejavom duchovného života každého národa. Je to dobrý pocit vedieť, že aj dnešní mladí ľudia si vážia tradície nášho ľudu. S láskou a citom ich pestujú a udržiavajú pre seba i budúce generácie.

Presvedčili nás o tom aj 12. mája 2022 na okresnom kole súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska 2022 ZŠ a ZUŠ Košice – okolie. Keď sa veľká sála Átrium klubu rozozvučala tónmi ľudových piesní v podaní mladých spevákov, v telách prítomných divákov sa rozihrali žilky či naskočila husia koža pod vplyvom emócií, ktoré súťažiaci vyvolali svojím spevom. Veselo a živo bolo aj počas prestávok. Tie svojou hrou vyplnili prítomní akordeonisti, ktorí sprevádzali vystúpenia jednotlivých spevákov. Všetkým – spevákom i hráčom – patrí poďakovanie za krásny umelecký zážitok.

23 súťažiaci z 12 škôl v okrese súťažili v troch kategóriách a podali výkon, za ktorý by v škole boli ohodnotení známkou výborný. Po dvoch rokoch zákazu spievania v školách z dôvodu proticovidových opatrení podali nadmieru kvalitné výkony. Porota to mala poriadne ťažké, preto udelila aj viacero ocenení (bližšie výsledková listina). Víťazi každej kategórie postupujú do krajského kola.

Rozhodovania sa ujali skúsení dlhoroční folkloristi: predseda poroty – Mgr. Ľubomír Varínsky, členky poroty – Mgr. Andrea Rendošová, Alena Demjanová a Mgr. Adriána Semanová. Samotnému odovzdávaniu cien predchádzal rozbor súťažných vystúpení, v ktorom členovia poroty poskytli cenné rady súťažiacim, ako ešte vylepšiť svoj umelecký prejav. Pozdraviť súťažiacich a odovzdať víťazom diplomy a ceny prišiel osobne aj zástupca starostu MČ Košice-Západ JUDr. Ing. Peter Huba, PhD. Bolo nám cťou a ďakujeme, že si vo svojom bohatom programe našiel čas zavítať medzi mladé spevácke talenty.

O zdarný priebeh súťaže sa po dvoch rokoch vynútenej odmlky z poverenia RÚŠS Košice opäť postarala Základná škola v Malej Ide. Spoluorganizátorom bola Mestská časť Košice-Západ. V mene organizátorov sa chcem srdečne poďakovať MČ Košice-Západ a jej zástupcom, ako aj pracovníkom KSC Átrium klub za dlhoročnú ochotu, podporu a pomoc pri organizovaní okresných kôl súťaží Slávik Slovenska, ale aj Šaliansky Maťko a Hviezdoslavov Kubín. Veľmi si to vážime.

Verím, že ľudová pieseň bude aj v budúcich rokoch spájať ľudí a prinášať im radosť, potešenie a dobrú náladu.

Mgr. Alžbeta Ličková,

riaditeľka ZŠ Malá Ida
organizátor OK súťaže

ef44l7ck7-DSC_0422 - 89.28 kB
Nastavenia cookies