Informácia pre politické strany a petičné výbory

Do okrskovej volebnej komisie, pre voľby prezidenta SR, môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 19 kB)] doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor starostovi mestskej časti do 11.02.2019 na adresu: miestnyurad@kosicezapad.sk.

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie.

Nastavenia cookies