Informácia k vybaveniu prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa

Informácia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Ministerstva vnútra k vybaveniu prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa:

Rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou na adresu rodiča za splnenia podmienky, že obaja rodičia podpíšu dohodu o  mene a  priezvisku dieťaťa v pôrodnici (týka sa to slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo k ešte nenarodenému dieťaťu).

Musia však byť dodržané ustanovenia zákonov NR SR:

  • č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov,
  • č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov,
  • č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov
Nastavenia cookies