Hľadáme opatrovateľky

Mestská časť Košice-Západ prijme do práce dve opatrovateľky. Jednu potrebujeme do Zariadenia opatrovateľskej služby na Laboreckej ulici, druhú pre terénne opatrovateľské služby.

Náplňou práce nových opatrovateliek bude poskytovanie pomoci klientom pri sebaobslužných úkonoch. V prípade terénnej pracovníčky ide aj o pomoc pri starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluvách o poskytovaní sociálnej služby podľa stanoveného harmonogramu.

Kvalifikačným predpokladom pri záujme o túto prácu je okrem bezúhonnosti aj buď zdravotnícke vzdelanie, alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovateľstva v rozsahu najmenej 220 hodín.

Žiadosti o prijatie do zamestnania môžu záujemkyne poslať buď e-mailom na adresu karafova@kosicezapad.sk, alebo priniesť osobne na Miestny úrad mestskej časti Košice-Západ, Trieda SNP 39, Košice, číslo dverí 306.

Nastavenia cookies