Hľadajú sa prísediaci do súdnych senátov

Súčasťou súdnych senátov sú okrem profesionálnych sudcov aj prísediaci z radov laickej verejnosti. Práve teraz sa hľadajú kandidáti, ktorí by sa ako prísediaci zúčastňovali na výkone spravodlivosti. V mestskej často Košice-Západ by malo byť zvolených na roky 2022 – 2025 spolu osem prísediacich.

Všetky potrebné informácie o požadovaných predpokladoch a spôsobe voľby nájdete na tejto webovej stránke
 
Ak teda niekto spĺňa predpoklady a má záujem vykonávať funkciu prísediaceho, alebo má vedomosť o vhodných kandidátoch na spomínanú funkciu, budeme radi, ak sa do 24.11.2021 ozve na miestny úrad, Trieda SNP 39, Košice, 2. posch., číslo dverí 222, tel. číslo +421557883200.