Finančný príspevok na kompenzáciu časti nákladov na stravu

Mestská časť Košice-Západ oznamuje dôchodcom s trvalým pobytom v mestskej časti a príjmom do 450 €, ktorí majú záujem o poskytnutie finančných príspevkov mesta Košice na kompenzáciu časti nákladov na stravu a donášku stravy v mesiacoch apríl - jún 2020, aby sa už v nasledujúcich pracovných dňoch, najneskôr do 2. júla 2020 obrátili na Sociálne oddelenie miestneho úrad mestskej časti Košice-Západ, a to:

  • telefonicky na číslo +421557883272 alebo
  • e-mailom: miestnyurad@kosicezapad.sk