Finančné príspevky ubytovateľom odídencov z Ukrajiny

Je to odklepnuté - príspevky ľuďom, ktorí ubytujú odídencov z vojnou sužovanej Ukrajiny budú v Košiciach vyplácať a administratívne spracovávať mestské časti. To znamená, že ak niekto ubytuje v nehnuteľnosti, ktorú vlastní na území mestskej časti Košice-Západ, oficiálne registrovaných odídencov z Ukrajiny, o finančný príspevok sa musí prísť prihlásiť v priebehu úradných hodín na Miestnom úrade mestskej časti Košice-Západ na Triede SNP 39. Platí to zatiaľ do 30. júna 2022.

Kto má na príspevok vo výške 7 € na jednu noc za ubytovanú dospelú osobu a 3,50 € za dieťa v zmysle zákona prijatého Národnou radou SR nárok, rovnako ako ďalšie náležitosti (napríklad vhodnosť nehnuteľnosti) sa môžete podrobne dozvedieť na webovej stránke MV SR.

Žiadosti o finančný príspevok sa na Miestnom úrade MČ Košice-Západ vybavujú na 2. poschodí číslo dverí 209. V prípade záujmu o príspevok za obdobie 26. - 28. február 2022 a za celý marec 2022 musí záujemca prísť do štvrtka 7. apríla 2022. Počas ďalších mesiacov to bude potrebné urobiť v priebehu prvých piatich dní daného mesiaca. Mestská časť spracované a odkontrolované žiadosti odošle do ďalších piatich pracovných dní na Ministerstvo vnútra SR, ktoré oprávnené financie poukáže na úrad do konca príslušného mesiaca. Až následne budú poukazované na účet oprávnených osôb.

Potrebné formuláre, napríklad zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi, čestné vyhlásenie či výkaz o počte nocí, počas ktorých skutočne poskytovala oprávnená osoba odídencovi ubytovanie, budú k dispozícii pred vyššie uvedenou kanceláriou. V záujme rýchlosti vybavenia je však vhodnejšie, ak si ich stiahne z niektorej z webových stránok www.minv.sk alebo www.ua.gov.sk a vopred dôsledne vyplníte. Na miestnom úrade ich spolu s ubytovanými odídencami (v prípade detí ich zákonným zástupcom) podpíšete. Je potrebné, aby mal odídenec kópiu dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ alebo s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“.

Mestská časť zabezpečila pre tých, ktorí to pri vybavovaní príspevku budú potrebovať, aj pomoc prekladateľky do ukrajinského jazyka.

Dokumenty

Nastavenia cookies