Environmentálny projekt

Mestská časť Košice–Západ spolu s Mestom Košice získali 1,4 milióna na environmentálny projekt

Práca ľudí z Magistrátu Mesta Košice a Mestskej časti Košice–Západ na environmentálnych projektoch zameraných na životné prostredie sa začína vyplácať. V uplynulých dňoch totiž Ministerstvo životného prostredia SR schválilo v rámci programu SK Climate, ktorého je správcom, ich spoločný projekt s názvom „Košice reagujú na klimatickú zmenu, spoločne dosiahneme viac“.

Peniaze z nórskych fondov

Mesto a mestská časť tak budú môcť využiť takmer 1,4 milióna eur na realizáciu environmentálnych zmien svojich vybraných objektov. Financie na podobné projekty pre mestá nad 15-tisíc obyvateľov vo výške 1,4 milióna eur pri 5-percentnom spolufinancovaní z vlastných finančných prostriedkov poskytuje Nórsky finančný mechanizmus. Práve získať podporu nórskych partnerov pre tento projekt boli v októbri 2019 v Osle viceprimátor Košíc Marcel Giboda a starosta MČ Košice-Západ Marcel Vrchota.

„Správa o schválení nášho projektu ma veľmi potešila. Je to výsledok našej takmer dvojročnej práce vrátane návštevy v nórskej metropole, ktorú sa nám podarilo získať ako veľmi skúseného partnera, keďže práve Oslo bolo v roku 2019 európskym hlavným zeleným mestom. Určite nám pri príprave pomohla skutočnosť, že naša mestská časť má ako jedna z prvých samospráv (spolu s mestom Trnava) od roku 2014 spracovanú adaptačnú stratégiu zameranú na rastúcu intenzitu horúčav. Verím, že tento úspešný projekt bude inšpiráciou aj pre ďalšie mestské časti pri ich environmentálnych snahách,“ hovorí starosta M. Vrchota.

Vynovia komunitné centrum

Mestská časť Košice Západ využije získané financie v sume 400-tisíc eur na vynovenie budovy Medzigeneračného komunitného centra na Laboreckej ulici, v ktorej sú umiestnené kluby seniorov, Materské centrum Terasáčik, či miestnosti pre záujmovú činnosť. Po revitalizácii v nej pribudnú prvky zamerané na zmierňovanie vĺn horúčav, akými budú zelená vodozádržná strecha, či zateplenie a ďalšie prvky prispievajúce k zníženiu energetickej náročnosti budovy. Na osvetu týkajúcu sa zmiernenia dopadov klimatických zmien na život v meste bude zamerané Environmentálne centrum s celomestskou pôsobnosťou, Mesto Košice využije získané financie na ekologické úpravy budovy Magistrátu a priestoru pred ním tiež so zameraním na zmiernenie dopadu horúčav. Pozitívne zmeny environmentálnych úprav vyplývajúce zo schváleného projektu by mali najmä obyvatelia Mestskej časti Košice–Západ pocítiť do dvoch rokov.


Starosta Marcel Vrchota prezentuje projekt nórskym partnerom v Oslo

 


Podstatnej obnovy sa dočká stará budova centra na Laboreckej (vľavo)