Dokončíme cestu na GROTE

Koncom tohto týždňa sa začnú práce na dokončení cesty na Breznianskej a Púchovskej ulici, ktorej investorom je mestská časť Košice-Západ z vlastného rozpočtu.

Pracovníci dodávateľskej spoločnosti budú pracovať na obrubníkoch, nábehoch k domom i na vlastnom asfaltovaní miestnej obslužnej komunikácie. Stavba bude, samozrejme, označená príslušným dopravným značením.

Porosíme majiteľov vozidiel, aby vo vlastnom záujme a v záujme čo najskoršieho dokončenia komunikácie, aby nevhodným parkovaním nebránili napredovaniu prác. Čím skôr cestári komunikáciu dokončia, tým skôr budú môcť parkovať tak, ako sú zvyknutí.

Nastavenia cookies