Deň Zeme je príležitosťou inšpirovať sa ekologickými príkladmi

Už zajtra je tu Deň Zeme, ktorý patrí na celom svete medzi najuznávanejšie podujatia na záchranu planéty. Prispieť k nej svojou aktivitou môže doslova každý. Stačí chcieť, zaujímať sa a vynaložiť trochu úsilia.

V Mestskej časti Košice-Západ sa dlhodobo snažíme o zachovanie zelene, čo vidno na tom, že Terasa je najzelenšie sídlisko v Košiciach.

A čo ešte robíme? Okrem iného aj toto:

  • pracovníci MČ používajú na prepravu vysoko ekologické elektrické motorové vozidlo
  • pripravujeme do prevádzky elektrické komunálne auto na zber odpadu
  • pripravujeme pre pracovníkov MČ používanie elektrokolobežiek pre mobilitu pri práci v teréne
  • spúšťame v spolupráci s mestom Košice v objekte na Laboreckej ulici ekologický projekt SK Climate zameraný na eneregetickú úsporu a environmentálnu výchovu
  • spustili sme projekt komunitnej záhrady, ktorý prináša zeleň priamo do centra Terasy
  • snažíme sa o vysádzanie stromov (napríklad sakury v Katkinom parku)


Naším príspevkom k aktuálnemu Dňu Zeme bude rozhodnutie prísť vo štvrtok do práce ekologickým spôsobom – peši, na bicykli, na kolobežke, či prostriedkom MHD. Skrátka – nechať auto doma a neznečisťovať ovzdušie.

Okrem toho sme si pripravili na našej facebookej stránke aktivity, ktoré by mali motivovať k ekologickému správaniu malých Terasáčikov.