Dáme respirátory a rúška tým, ktorí to potrebujú

Pracovníci Mestskej časti Košice-Západ sa rozhodli v súčasnej neľahkej situácii zapríčinenej koronakrízou pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Keďže dnes je v obchodoch, prostriedkoch MHD, úradoch, či ďalších verejných uzavretých priestoroch povinné nosenie respirátorov FFP2 a rúška sú povinné vo vonkajších priestoroch, ponúkame od pondelka 12. apríla 2021 zadarmo práve tieto ochranné prostriedky našim obyvateľom.

Nárok na dva respirátory a dve rúška na osobu majú tieto skupiny obyvateľov:

  • seniori nad 65 rokov
  • klienti opatrovateľskej služby
  • zdravotne ťažko postihnuté osoby
  • ľudia bez domova zdržiavajúci sa na území mestskej časti
  • nízkopríjmoví seniori s nárokom na príspevok na stravovanie od mesta Košice
  • osoby, ktorým mestská časť poskytuje jednorazovú dávku

Bezplatne budú poskytovať ochranné prostriedky obyvateľom zamestnanci Mestskej časti Košice-Západ, ktorí priamo vstupujú do kontaktu s cieľovou skupinou, teda referenti sociálneho oddelenia, opatrovateľky, terénni sociálni pracovníci a zamestnanci zabezpečujúci režimové opatrenia pri vstupe do budovy.

V prípade akýchkoľvek otázok o poskytovaní ochranných prostriedkov zavolajte na telefónne číslo +421905393201.

Záleží nám na zdraví aj našich najzraniteľnejších obyvateľov, takže ak o spomínané nevyhnutné pomôcky požiadajú, dostanú ich.