Ďakujeme, pani prednostka!

V utorok sa zamestnanci Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Západ rozlúčili s bývalou prednostkou Janou Furmanovou, ktorá riadila ich prácu počas posledných dvoch rokov. Vo funkcii ju nahradil špecialista na financie Michal Demo.
Kyticou kvetov a ďakovným listom ocenili jej doterajšiu prácu pre mestskú časť starosta Marcel Vrchota, jeho zástupca Peter Huba i kontrolór MČ Jozef Filipko. Vyzdvihli najmä výkon prednostky v priebehu posledného roka, keď musel celý úrad okrem bežnej agendy riešiť rôzne opatrenia, či organizovať testovania.
„Aj vďaka pani prednostke sme toto obdobie zvládli so cťou. Po roku, ktorý priniesol mimoriadne pracovné vypätie sme sa zhodli na tom, že miestny úrad potrebuje nový impulz. Taký, s pomocou ktorého by sme zvládli aj možné a očakávané negatívne ekonomické následky koronakrízy,“ pomenoval dôvody výmeny starosta Vrchota.
J. Furmanovú nahradí vo funkcii doterajší šéf odboru financií Úradu Košického samosprávneho kraja Michal Demo. Je to človek, ktorý by mal svojím vzdelaním a doterajším pracovným zameraním priniesť riešenia práve v oblasti financií.
„V každom prípade pani exprednostke ďakujem za doterajšiu kvalitne vykonávanú prácu. Nech už si zvolí pre ďalšie pôsobenie akýkoľvek post, prajeme jej veľa úspechov,“ povedal M. Vrchota.
Odchádzajúca prednostka vyjadrila vďačnosť, že dostala pre ňu veľmi zaujímavú príležitosť organizovať život na miestnom úrade, pri ktorom získala veľa skúseností do ďalšieho profesijného rozvoja.