Čiastočné a úplne uzávierky ulíc

Mesto Košice ako príslušný cestný správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku dopravy a pozemných komunikácií udelil povolenie na čiastočnú a úplnú uzávierku miestnych komunikácií v Mestských častiach Staré mesto, Juh, Západ, Sever a Nad jazerom v termíne od 10.05.2019 do 24.05.2019 (ulica Kukučínova od 08.05.2019 do 24.05.2019). Dôvodom je konanie Majstrovstiev sveta 2019 v ľadovom hokeji.

Uzávierky sa týkajú týchto ulíc: Moldavská cesta, Rastislavova, Zborovská, Štúrova, Moyzesova, Kuzmányho, Žižkova, Nerudova, Jánošíkova, Kukučínova, Tajovského, Žriedlova, Komenského, Alejová, Na Kalvárii, Magnezitárska, Palackého, Slanecká, Južná trieda, Pri prachárni, Popradská.