Chodníky

V rokoch 2014 a 2015 MČ Košice - Západ na základe podnetov občanov zrealizovala výstavbu nových chodníkov s celkovým investičným nákladom cca 20 850,- €  v lokalitách ul. Sokolovská, Poľovnícka, Tri hôrky a Mikovíniho s povrchom zo zámkovej dlažby.
Na rok 2016 plánujeme výstavbu nových chodníkov v lokalitách ul. Kysucká, Šafárikova, Humenská a Narcisova s plánovanými investičnými nákladmi vo výške cca 55.950,-€.