Chodníky

Mestská časť Košice - Západ pokračovala aj v rokoch 2016 a 2017 vo výstavbe nových chodníkov s povrchom zo zámkovej dlažby.  v lokalitách ul. Kysucká, Šafárikova 7-17, Humenská 5-11 a Narcisova 1. Celkový investičný náklad predstavoval viac ako 57 000,- €.