Mestská časť Košice - Západ a Karpatský rozvojový inštitút organizujú konferenciu

Mestská časť Košice – Západ a Karpatský rozvojový inštitút organizujú 26. marca v Košiciach konferenciu, ktorej cieľom je motivovať k systémovým aktivitám zmierňujúcim dopady zmeny klímy v mestskom prostredí. Konferencia je určená pre zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy v Prešovskom samosprávnom kraji a Košickom samosprávnom kraji (volených a výkonných), pre zástupcov relevantnej miestnej štátnej správy s pôsobnosťou v regióne ako aj pre zástupcov odborných inštitúcií. Viac informácií (program, spôsob prihlásenia sa) nájdete v priloženej pozvánke. 

Dokumenty