Ceny mestskej časti a starostu mestskej časti si prevzalo šesť jednotlivcov a dva kolektívy

V utorok 16. mája 2017 boli počas slávnostného zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ odovzdané ceny mestskej časti, ako aj ceny starostu mestskej časti významným jednotlivcom a kolektívom, ktorí sú vzhľadom na svoj prínos a dlhoročné aktivity ozdobou našej mestskej časti.
Cena mestskej časti Košice-Západ v roku 2017 patrí

Mgr. Bohumilovi Kamanovi (in memoriam) za prínos a dosiahnuté výsledky v kultúrnej, osvetovej a spoločenskej činnosti,

Milanovi Mackovi za celoživotný prínos vo verejnoprospešnej činnosti,

JUDr. Petrovi Varhalíkovi za dlhoročnú činnosť notára, prínos v spoločenskej oblasti a pri príležitosti životného jubilea 70 rokov a

Materskej škole Humenská 51, Košice za výsledky v oblasti pedagogickej a verejnoprospešnej činnosti a pri príležitosti 50. výročia vzniku a otvorenia školy.


Cena starostu mestskej časti Košice-Západ bola v roku 2017 udelená

PaedDr. Marte Hruškovej, riaditeľke Materskej školy Nešporova 28, Košice za dlhoročnú činnosť a výsledky v pedagogickej a verejnoprospešnej činnosti,

Bc. Simone Mátéovej za významné výsledky v športovej oblasti a úspešnú reprezentáciu mestskej časti,

Mariánovi Balogovi za celoživotný prínos v kultúrnospoločenskej oblasti a pri príležitosti životného jubilea 70 rokov a

Súkromnej strednej umeleckej škole filmovej, Petzvalova 2, Košice za prínos v spoločenskej oblasti a dosiahnuté výsledky v pedagogickej činnosti.