Ceny mestskej časti a starostu mestskej časti si prevzalo šesť jednotlivcov a dva kolektívy

V utorok 15. mája 2018 boli počas slávnostnej časti zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ odovzdané ceny mestskej časti, ako aj ceny starostu mestskej časti významným jednotlivcom a kolektívom, ktorí sú vzhľadom na svoj prínos a dlhoročné aktivity ozdobou našej mestskej časti.

Cena mestskej časti Košice-Západ v roku 2018 patrí:

  • Margite Lipkovej za prácu v kultúrnej oblasti a verejnoprospešnej činnosti a pri príležitosti životného jubilea 70 rokov,
  • Kláre Sádovej za prínos v kultúrnej oblasti a verejnoprospešnej činnosti a pri príležitosti životného jubilea 70 rokov,
  • Andrei Tilkovej za dlhoročnú prácu s mládežou v oblasti športu a pri príležitosti životného jubilea 50 rokov a
  • Základnej škole Kežmarská 28, Košice za dosiahnuté výsledky v pedagogickej a verejnoprospešnej činnosti a pri príležitosti 50. výročia vzniku a otvorenia školy.


Cena starostu mestskej časti Košice-Západ bola v roku 2018 udelená:

  • Mgr. Silvii Bošnovičovej za významnú dlhoročnú pedagogickú a riadiacu činnosť v oblasti školstva v mestskej časti Košice-Západ,
  • Ing. Milošovi Nevickému, PhD. za významnú dlhoročnú odbornú, vedeckú a pedagogickú činnosť v oblasti stavebníctva,
  • Tiborovi Sahajdovi za dosiahnuté výsledky v oblasti športu a úspešnú reprezentáciu mestskej časti Košice-Západ a mesta Košice a
  • Materskej škole Trebišovská 11, Košice za dosiahnuté výsledky v pedagogickej a verejnoprospešnej činnosti a pri príležitosti 50. výročia vzniku a otvorenia školy.