Čakáme na nápady pre Západ

Mestská časť Košice-Západ prišla v roku 2019 ako prvá z košických mestských častí s projektom participatívneho rozpočtu, ktorý priamo zapája verejnosť do rozvoja okolia svojho bydliska. Dnes  štartuje jeho ďalší ročník.
Od štvrtka 30.septembra do štvrtka 18. novembra môžete svoje nápady ako spríjemniť alebo skrášliť okolie vášho domu, či priniesť zmysluplné príležitosti na trávenie voľného času predniesť ako projekt priamo mestskej časti. Odborní pracovníci úradu vaše nápady vyhodnotia a tie, ktoré budú vlastnými silami realizovateľné, postúpia priamo do hlasovania obyvateľov, ktoré bude prebiehať od 6. do 19. decembra. Víťazné projekty potom mestská časť zrealizuje.

Pravidlá pre projekty prešli niekoľkými zmenami. Pri malých projektoch je schválená hraničná hodnota financií stanovená na 1.500 € a ich počet sa upravuje na päť pre tento ročník. U veľkých projektov, ktoré môžu byť prijaté tri, sa zvyšuje ich hodnota na 20.000 €.

V posledných rokoch sa už práve z participatívneho rozpočtu podarilo postaviť napríklad fitihrisko na Toryskej ulici, petangové ihrisko na Brigádnickej, či knižné búdky na piatich miestach sídliska Terasa. Ak máte aj vy podobný nápad, o ktorom si myslíte, že by sa dal zrealizovať, všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke napadprezapad.hlasobcanov.sk