Bude sa zasa deratizovať

Čaká nás opäť boj so škodcami. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach rozhodol, že sa na území mesta bude zasa celoplošne deratizovať. Pre tento rok bol jarný termín deratizácie určený na obdobie od 29.3.2021 do 30.4.2021.

Podľa opatrenia RÚVZ sú povinné deratizovať svoje objekty a verejné priestranstvá inštitúcie verejnej správy, teda mesto a mestské časti. Mestská časť Košice-Západ bude likvidovať škodcov vo svojich zariadeniach s pomocou oprávneného subjektu.

Právnické a fyzické osoby-podnikatelia sú povinné zabezpečiť deratizáciu prostredníctvom oprávnených subjektov v nehnuteľnostiach, ktoré vlastnia, alebo ich spravujú. Dokumenty, ktoré splnenie povinnosti dokazujú, je potrebné si uschovať.

Povinnosť deratizácie platí aj pre fyzické osoby v rodinných domoch, na súkromných pozemkoch, či v objektoch využívaných na chov domácich zvierat. Likvidáciu škodcov môžu robiť aj svojpomocne s využitím bežne dostupných deratizačných prostriedkov. Musia si však uschovať pre prípadnú kontrolu dokumenty o ich kúpe.

Keďže súčasťou deratizácie je rozloženie nástrah a postupná likvidácia uhynutých hlodavcov, je potrebné zvýšiť v spomínanom období pozornosť venovanú deťom a domácim zvieratám.

Ak zbadáte zvýšený výskyt hlodavcov v okolí kontajnerovísk, treba to nahlásiť pracovníkom Mesta Košice. V prípade ich zvýšeného výskytu na verejných priestranstvách informujte Správu mestskej zelene, alebo Mestskú časť Košice-Západ.