Átrium klub po dvojročnej prestávke privítal milovníkov umeleckého slova

7. a 8. apríla 2022 privítal Átrium klub po v dvojročnej prestávke vynútenej covidom opäť mladých recitátorov na 68. ročníku Hviezdoslavovho Kubína, okresnej súťaže v umeleckom prednese prózy a poézie ZŠ Košice-okolie.

Recitátori v sprievode pani učiteliek či rodičov merali cestu do Košíc z 20 škôl v okrese. Bolo to o niečo menej ako po minulé roky. Na vine bol covid, ktorý viacerým nádejným talentom neumožnil prísť si zmerať sily s ostatnými súťažiacimi.

Vo štvrtok - 7. apríla – prednieslo svoje recitačné umenie 38 žiakov v troch kategóriách. Všetci súťažiaci oplývali talentom, čo sa odzrkadlilo aj na ich recitačnom umení. Významným kritériom hodnotenia bol preto vhodný výber textu, jeho veková primeranosť a náročnosť. Odborná porota zložená zo skúsených porotkýň udelila viacero ocenení i návrh na postup do krajského kola okrem 1. miest aj z 2. miesta v III. kategórii.

V piatok - 8. apríla – sa ozývala  miestnosťami poézia v podaní 42 nádejných talentov. Milé, jednoduché texty striedali verše s hlbokým posolstvom. Odborná porota to opäť nemala ľahké. O poradí a postupe do krajského kola v značnej miere rozhodoval výber prednášaných veršov. Porota bola štedrá, keď udelila viacero tretích miest. Do krajského kola, ktoré sa bude konať začiatkom mája v Michalovciach, posunula v II. a v III. kategórii po dve súťažiace.

K dobrej nálade a priateľskej atmosfére prispel v úvode súťaže i počas prestávky mladý talentovaný akordeonista Tadeáš Palko. Ako druhý hosť sa hrou na gitare  predstavila Antonina Konyk, ktorá len pred krátkym časom prišla na Slovensko z vojnou zmietanej Ukrajiny.

K zdarnému priebehu súťaže prispeli pracovníci Átria klubu, za čo im patrí veľké poďakovanie od hlavného organizátora súťaže. Ako po minulé roky, bola ňou Základná škola v Malej Ide z poverenia Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach. Okrem organizačného zabezpečenie sa postarala o  občerstvenie, diplomy i knižné odmeny pre víťazov.

Už teraz sa tešíme na opätovné stretnutie s milovníkmi krásneho slova všetkých vekových detských kategórií niekedy o rok.

Mgr. Alžbeta Ličková
ZŠ Malá Ida

Dokumenty